Rundingan Kewangan

1. Pengurusan Pelaburan / Aset

Ramai orang yang mungkin melabur tetapi tidak mendapatkan hasil yang optimum. Antara perkhidmatan yang saya sediakan:
 • Menentukan pulangan portfolio saham/unit amanah aset sedia ada.
 • Menilai sama ada terdapat pilihan lebih baik
 • Menentukan sama ada anda membayar kos pelaburan terendah 
 • Menilai pelaburan yang sedang dipertimbangkan pelanggan
 • Menyusun semula portfolio pelaburan yang rugi
 • Menentukan tahap kepatuhan syariah pelaburan anda
Matlamatnya ialah memastikan anda boleh meraih pulangan tertinggi pada tahap risiko yang sanggup anda tanggung.

2.  Perancangan Kewangan 
 • Mengukur kedudukan kewangan anda 
 • Merancang tabungan pendidikan, haji dan persaraan
 • Menilai kecukupan perlindungan takaful bagi keluarga
 • Menentukan jumlah zakat yang perlu dibayar
 • Menentukan toleransi risiko dan peruntukan aset anda
 • Perancangan harta pusaka
Matlamatnya ialah untuk memastikan anda dapat mencapai sasaran kewangan anda dan keluarga pada masa depan.

3. Isu Kewangan Lain
 • Penyusunan hutang
 • Penilaian pegangan hartanah
Whatsapp 016-2088234 untuk sebarang pertanyaan atau membuat temu janji  

Nota: Bukan semua orang mampu atau perlukan perkhidmatan perancangna kewangan penuh. Justeru anda boleh pilih isu atau perkara khusus yang ingin anda runding bersama saya.

Comments